StrandNära Organic Microfarming

Under vintern 2018-2019 påbörjar vi ett fantastiskt projekt, och tar ett ännu tydligare steg mot en hållbar framtid…

Vi startar nu StrandNära Organic Microfarming

– Från vår egen jord till vårt eget bord –

För att utveckla och förstärka vårt syfte och filosofi, att skapa en hållbar & vacker framtid för kommande generationer, har vi nu vänt blad i vår verksamhetshistoria och påbörjat ett nytt kapitel i vår verksamhetsliv. Ett kapitel som innebär att vi i ännu större utsträckning kan bidra till att inspirera och motivera fler människor att leva hållbart, att odla, ta tillvara och förädla, för att sedan njuta av det man själv skapat. Ett kapitel som sluter cirkeln kring vår verksamhet, om ett kretslopp där vi tar första steget mot att bli självförsörjande.

Att driva en mikrofarm

Termen mikroodling, ibland uttryckt som två ord: mikro & odling, används för att beskriva jordbruk som gjörs i mindre skala. Som namnet antyder, arbetar mikrofarmare vanligtvis i små markområden på fem hektar eller mindre.


Mikrofarmar är några av de bästa typerna av trädgårdar du kan bygga eftersom de är hjälpsamma, hållbara, miljövänliga och ett bra sätt att öka jordbruksproduktionen i vår moderna livsstil.

Mikrofarmare har praktiserats sedan mänskligheten började jordbruksmetoder, men konceptet går igenom en återuppkomst i dagens städer. Medan det finns olika fördelar för mikrofarmare, är en av de mest tilltalande aspekterna att de inte kräver betydande investeringar eller arbetskraft. Vem som helst kan ta upp microfarming för att upprätthålla en hälsosam livsstil, eftersom det är ett bra sätt att förbättra vår hälsa genom motion, ekologisk mat och naturinteraktion.

Även om mikrofarmarna är små i naturen erbjuder de ett brett utbud av jordbruksalternativ. Mikrofarmare odlar ett brett sortiment av grödor och är ibland involverade i djurhållning. Dessutom hjälper de oss att producera lite av vår egen mat, öka hållbarheten och minska vårt beroende av kommersiella marknader.

Också i processen, ger människor med mikrofarmar tillbaka till naturen genom att vara naturvänliga. Således har en mikrofarm fördelar i våra fysiska, kommersiella och miljömässiga order och ansvarsområden.

Oavsett om det är en liten köksträdgård, en större tomt eller bara ett litet område i ditt hus som är avskilt för trädgårdsarbete som en hobby, kan en mikrofarm vara till nytta.

 

25 Jun 2015 | I kategori: