Världsarvet Alvaret

Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är något som på ett alldeles unikt sätt vittrnar om jordens och människans historia, något som anses vara så ovärderligt att det ska skyddas och bevaras för all framtid. Ett naturarv är en opåverkad miljö & ett kulturarv är skapat av människan, till dessa hör bland annat Grand Canyon i USA, Stora Barriärrevet i Australien, pyramiderna i Egypten och så Stora Alvaret på Öland.

Världsarvet Alvaret

Södra Ölands odlingslandskap är i grunden annorlunda än andra platser på jorden. Dels för dess kalkstensgrund, det milda klimatet och öns geografiska läge, men även på grund av ölänningarnas mångtusenåriga påverkan på bygden, sedan stenåldern. Alvaret är öppet och tillgängligt för besökare året runt, med fantastiska vyer, natur och vandringsleder.

Radbyar

En radby är ett typiskt medeltida fenomen där gårdarna ligger tätt intill varandra på rad utmed bygatan. Det speciella med de öländska radbyarna är att många av dem är intakta och väl bevarade.

Stenmurar

Öland har alltid varit träfattigt och kalkstenen har därför varit ett viktigt byggnadsmaterial. Murarna på Öland ser ungefär likadan ut men är olika gamla. De äldsta murarna är från medeltiden och inhägnar byarnas gärden. Alvarmarkerna saknar dock murverk efteresom de var kunglig jaktpark. De medeltida murarna har böjda eller lite krokiga former medan skiftesmurarna är spikraka.

Stora Alvaret med unikt växt och djurliv

Stora Alvaret täcker en femtedel av Ölands yta och består av tunna jordar eller hällmarker. På dessa delar har det aldrig kunnat växa buskar eller skog. Klimatet, berggrunden och människar med sina betesdjur är de faktorer som skapat det alvar vi ser idag. Alvaren på Öland kan ge uttryck för att vara opåverkade av människan med betesdjuren är helt nödvändiga för att denna unika miljö ska finnas kvar. Flera växter är unika för Öland, såsom Solvändan och Alvarmalört. Det finns även 35 arter av orkidéer på Öland. Trots öns ringa storlek finns här 70 % av Sveriges alla insekter, därav en helt unik fjärilsfauna.

Topp 5 att besöka:

1. Mörbylångadalen – ett av Sveriges bördigaste odlingsområden, tidigare sjöbotten.

2. Vandringsleden vid ödebyn Penåsa – längs gamla järnvägsbanken, från Kastlösa till Skärlöv.

3. Dröstorps Ödeby – den gamla fägatan, brunnen och ruinerna av kalkstensbyggnaderna från den övergivna byn.

4. Möckelmossen – Alvarsjö som håller vatten året om.

5. Alunbruket i Degerhamn – bruksmiljö med gamla anor från början av 1700-talet, gammal bruksgata med arbetarbistäder  och industrilämningar.