Viktig information med anledning av Covid-19

Bästa gäster,

På grund av den rådande situationen kring Covid-19 vill vi informera Dig som gäst nedan för att skapa trygghet.
Vi lever just nu i en tid då vi har väldigt få svar och där varje dags informationsflöde och beslut kan vara helt avgörande för hur vi väljer att agera just den dagen.
På StrandNära följer vi myndighetens rekommendationer mycket noga. För vårt företag, och många med oss, innebär den här situationen självklart en stor ekonomisk påverkan. Vi har vidtagit de ekonomiska åtgärder vi har möjlighet till och ser ljust på framtiden. Det finns tyvärr inget utrymme för oss att ta några som helst ekonomiska eller hälsorelaterade risker i en situation som denna. Då vi är små är vi otroligt sårbara och känsliga för både sjukdomar och bortfall.
Sett till ett gemensamt ansvar för att göra allt vi kan i hopp om att minska riskerna och belastningen på samhället i stort så känns det rätt att ta vårt ansvar när det handlar om att sätta fokus på omtanke, hälsa och liv framför det egna intresset och egoismen. Pengar får aldrig bli viktigare än det mänskliga livet, omtanken och medmänskligheten. Vi valde att helt stänga StrandNära under perioden februari-april med respekt för sjukvården och våra medmänniskor, från och med maj håller vi öppet och välkomnar gäster som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till dess att nya direktiv ges.
Vi lägger vårt hjärta och själ i det vi gör på StrandNära, vi ber och hoppas på en ömsesidig och ödmjuk relation i dessa tider.

_

Vi har bla vidtagit följande åtgärder:

 • Vi håller öppet i linje med myndighetens rekommendationer. Här hittar du uppdaterad information FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
 • Vi har begränsat antalet gäster för middagar för att säkerställa avstånd och trygghet, trots att vi redan är en liten anläggning.
 • Vi har valt att hålla rum stängda hela sommaren för att säkerställa avstånd och trygghet genom minskat antal gäster.
 • Våra medarbetare är mycket väl informerade om myndigheternas rekommendationer och följer dessa.
 • Vi desinficerar alla utsatta ytor, såsom t ex bord, handtag och nycklar.
 • Vi fortsätter att arbeta med våra redan mycket högt satta hygienkrav.
 • Handsprit, tvål och vatten finns att tillgå för att hålla god handhygien.
 • Våra leverantörer har uppdaterade hygienrutiner som gör att vi känner oss trygga.

_

Vi ber dig som gäst att:

 • Följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger, här hittar du uppdaterad information FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
 • Stannar hemma om du känner sjukdomssymptom.
 • Du tillsammans med dina medgäster tar hänsyn till, visar ödmjukhet och håller avstånd till varandra,
 • Du är noga med att fortsatt hålla god handhygien.
 • Passa på att njuta av den natur som Öland bjuder på, med frisk luft och härliga upplevelser.

_

SÄKERHETEN GÅR FÖRST

Vi förstår att du som gäst kan känna osäkerhet kring dina reseplaner på grund av den föränderliga situationen som orsakats av coronaviruset (covid-19). På StrandNära vill vi hjälpa dig på ett så effektivt sätt som möjligt, så att du ska känna dig trygg. Vårt mål är att göra din resa till oss trygg, i situationer som denna måste vi även göra det lätt att hålla sig i säkerhet. Därför erbjuder vi dig som gäst att kostnadsfritt boka om din vistelse hos oss, om du redan har en bokning. Du kan självklart boka av din vistelse, men för oss skulle det betyda oerhört mycket om du istället valde att boka om. Vi rekommenderar dig som gäst att ha en reseförsäkring som ersätter kostnaderna om du skulle bli sjuk inför resan.
Vi ber med vårt hjärta, att du och dina vänner fortsatt väljer att besöka de hotell, restauranger, caféer och andra besöksmål ni har i er omgivning. Just Du som gäst är så enormt viktig för att vi företagare ska kunna fortsätta driva våra verksamheter när den här krisen är över.
Med hopp om en ljus och hållbar framtid tillsammans.