Ekologiskt & KRAV på StrandNära

StrandNära är KRAV-certifierat på högsta nivå sedan 2009 och arbetar aktivt för att skapa en hållbar framtid.

Under 2014 certifierade vi StrandNära som 9:e restaurang i Sverige med 3 KRAV-märken – den mest omfattande märkningen i sverige som garanterar att Minst 90% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. För oss är ekologiskt det naturliga valet.

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. Vi utgår från den ekologiska grunden och ställer dessutom höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat.

KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.

KRAV handlar om maten

På så sätt om djuren, vattnet, bonden, marken, växterna, luften & dig.

KRAV är en märkning

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV är ekologiskt, och mer därtill

Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

KRAV-märket finns på mat från hela världen

Det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den är producerad. På så sätt kan du göra skillnad för djur, miljö och människa i både när och fjärran.

Bildresultat för krav 90 %

Ni kan följa Eco By StrandNära på Facebook och på instagram @ecobystrandnara

 

28 Maj 2015 | I kategori: